Zápis

Vážení rodiče,

pokud někdo nenastoupí do Mateřské školy Doubek,  nahlaste to : reditelka@ms-doubek.cz

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno poštou v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijaté děti