GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volného pohybu (GDPR) jmenovala Mateřská škola Doubek – příspěvková organizace, pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontakt:     JUDr. Karel Stehno
E-mail:        karelstehnodpo@seznam.cz
Telefon:      +420 725 863 854