Zápis

Pokud nám epidemiologická situace povolí bude den otevřených dveří dne 21.4.2021.

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne v době od 3.5 do 7.5.2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 K zápisu je potřeba doložit:

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. kopii rodného listu dítěte

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Přihláška do MŠ ke stažení zde:

ZPŮSOB DORUČENÍ ŽÁDOSTI DO MŠ

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy 69fp7cf

– emailem s uznávaným elektronickým podpisem, tedy nelze jen poslat prostý email (info@ms-doubek.cz)

– poštou (MŠ Doubek, Doubek 77, Doubek 251 01)

– osobním předáním do poštovní schránky, umístěné u vchodu do mateřské školy

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

  • Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)
  • při jídle jí samostatně lžící
  • pije ze skleničky a hrnečku
  • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
  • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)
  • umí slovně vyjádřit své potřeby
  • reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

INFORMACE

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na všechny občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle a na občany jiného státu, kteří na území České republiky pobývají déle již  90 dnů a déle (oprávněni k pobytu, čekající na oprávnění k pobytu, účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany, apod. ). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOUBEK